TOPLANTILAR

GENEL KURUL DUYURUSU

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği’ nin değerli üyeleri,
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 17/09/2021 tarihinde, saat: 12:00-13:30 arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 28/09/2021 tarihinde 12:00-13:30 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği Giriş katında aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin internet duyurusu ve dernek internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

  1. Yoklama ve açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Kongre Başkanlık ve Divan Kurulunun seçimi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması
  5. Mali raporun okunması, tartışılması
  6. Denetim Kurulu raporunun okunması, tartışılması
  7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı onaylanması
  8. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

14. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Toplantısı Duyurusu

Değerli Meslektaşlarım,

14. Ulusal Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Toplantısı’nı 21-23 Eylül 2021 tarihlerinde sanal ortamda çevirim içi olarak düzenlenecektir.

Hepimizin bildiği üzere bir yılı aşkın bir süredir pandemi ile mücadelemiz devam etmektedir. Her ne kadar toplantımızı canlı olarak gerçekleştirmek istesekte ne yazık ki salgının son durumu nedeniyle toplantı organizasyon kurulu olarak toplantının online yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız.


Bu yılda yerli ve yabancı katılımcılarla güncel konuların tartışılacağı, özellikle sizlerden gelen bildirilerle zenginleştireceğimiz toplantımıza katılımınızı bekliyoruz. Toplantı programı sizlerle paylaşılmıştır.

21-23 Eylül 2021 tarihlerinde buluşmak dileği ile.

Saygılarımla
Dr. Abdullah Arslan
Organizasyon Kurulu Adına

KRONİK YARAYA DERİN BAKIŞ, 22-24 Ekim 2021

Kaya Artemis Otel, KIBRIS

Değerli meslektaşlarımız,


Kronik yara önemi son yıllarda daha da fazla anlaşılan bir sağlık sorunudur. Tedavi için farklı seçenekler olmakla birlikte gelişen teknoloji ile her geçen gün yeni yöntemler de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gelişmeleri takip etmek, yaraları en doğru şekilde tedavi edebilmek açısından çok önemlidir. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp klinikleri pek çok farklı türde yaranın tedavisinde aktif rol almaktadır. Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği çatısı altında da gelişmelerin takip edilmesine ve yara tedavisi ile ilgilenen diğer sağlık çalışanları ile bu gelişmelerin paylaşılmasına katkı sağlayacak bir çalışmalar planlanmıştır. Bu amaçla 22-24 Ekim 2021’de Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de Kronik Yaraya Derin Yaklaşım toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantıda yarada infeksiyon kontrolünün sağlanması, yara tedavisinde kullanılmakta olan yöntemler ve yeni gelişmeler değerlendirilecek ve uygulamalı olarak tartışılacaktır.
Kronik yara ve tedavisi ile ilgilenen tüm meslektaşlarımızı toplantımızda görmekten mutluluk duyacağız.


Saygılarımızla

TOPLANTI PROGRAMI

23 EKİM CUMARTESİ

                                    Konu                                       Konuşmacı                  Moderatör

09:00-09:15                  Açılış                                       Şamil Aktaş

09:15-10:00                  Yarada enfeksiyon için            Alper Şener                  Şamil Aktaş

doğru yaklaşım

10:00-10:15                  ARA

10:15-11:00                  Yara yatağının hazırlanması      Emre Özker                  Şamil Aktaş

11:00-11:15                  ARA

11:15-12:00                  Yarada EGF kullanımı.             Emre Özker                  Murat Kendirci

Hangi yarada? Nasıl?

12:00-13:30                  ÖĞLEN YEMEĞİ

13:30-14:15                  Yarada yeni tedaviler                Murat Kendirci             Emre Özker

14:15-14:30                  ARA

14:30-15:15                  Yara örtüleri ve deneyimler       Bengüsu Mirasoğlu            Murat Kendirci

15:15-15:30                  ARA

15:30-16:30                  Yara örtüleri ve deneyimler       Murat Kendirci             Bengüsu Mirasoğlu

24 EKİM PAZAR

9:00-09:45                    Yaraya interdisipliner yaklaşım                 Şamil Aktaş, Alper Şener

Vaka paylaşımları Murat Kendirci

09:45-10:00                  ARA

10:00-10:45                  Yaraya interdisipliner yaklaşım             Emre Özker, Bengüsu Mirasoğlu

                                    Vaka paylaşımları

11:00-11:45                  Soru Cevap

11:45-12:00                  Kapanış                       Şamil Aktaş