TOPLANTILAR

SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği’ nin değerli üyeleri,
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 22/04/2024 tarihinde, saat: 12:00-13:30 arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29/04/2024 tarihinde 12:00-13:30 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin internet duyurusu ve dernek internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

  1. Yoklama ve açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Kongre Başkanlık ve Divan Kurulunun seçimi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması
  5. Mali raporun okunması, tartışılması
  6. Denetim Kurulu raporunun okunması, tartışılması
  7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı onaylanması
  8. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış