TOPLANTILAR

GENEL KURUL DUYURUSU

Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği’ nin değerli üyeleri,
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 21/04/2021 tarihinde, saat: 12:00-13:30 arasında salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 28/04/2021 tarihinde 12:00-13:30 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Sualtı Hekimliği Giriş katında aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin dernek internet sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

  1. Yoklama ve açılış
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Kongre Başkanlık ve Divan Kurulunun seçimi
  4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, tartışılması
  5. Mali raporun okunması, tartışılması
  6. Denetim Kurulu raporunun okunması, tartışılması
  7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, mali rapor ve Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı onaylanması
  8. Yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış