SUALTI ve HİPERBARİK TIP DERNEĞİ

Uzmanlık Derneği

Derneğimiz “Tıpta Uzmanlık Derneği” olup Sualtı ve Hiperbarik Tıp alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda uğraş veren kurum ve kişiler arasında yakın ilişkiler kurmak, bilgi ve deneyim alışverişini artırmak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz üyeleri uzmanlık alanına giren hastalıkların tanı ve tedavi ve önlemlerle ilgili bilimsel araştırma , kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı, çalışmalar düzenlemek, bu konuda yayınlar yapmaktadır. Derneğimize ait bu web sitesinde uzmanlık alanımızla ilgili faaliyetler, belgeler, yönetmelik v.b. düzenlemeler paylaşılacaktır.