SUALTI ve HİPERBARİK TIP DERNEĞİ

Uzmanlık Derneği Derneğimiz “Tıpta Uzmanlık Derneği” olup Sualtı ve Hiperbarik Tıp alanındaki gelişmelere katkıda bulunmak, bu alanda uğraş veren kurum ve kişiler arasında yakın ilişkiler kurmak, bilgi ve deneyim alışverişini artırmak amacıyla kurulmuştur. Derneğimiz üyeleri uzmanlık alanına giren hastalıkların tanı ve tedavi ve önlemlerle ilgili bilimsel araştırma , kongre, seminer, panel, sempozyum, toplantı, çalışmalar düzenlemek,

Read more ›